Mini zabavnik št. 42 - Pogoji in navodila

V četrtek, 22. novembra, je izšla 42. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nagradni sklad šteje mamljivih 2.000 evrov, razdeljen pa je na 48 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–18. nagrada: 30 EUR

19.–48. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

Mini zabavnik št. 43 (izide 20. decembra 2018)

Mini zabavnik št. 44 (izide 24. januarja 2019)

Družinski zabavnik št. 77 (izide 21. decembra 2018)

Družinski zabavnik št. 78 (izide 25. januarja 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

Mini zabavnik št. 43, ki izide 20. decembra (svoje podatke pošljite do 21. 1. 2019)

Mini zabavnik št. 44, ki izide 24. januarja (svoje podatke pošljite do 20. 2. 2019)

Družinski zabavnik št. 77, ki izide 21. decembra (svoje podatke pošljite do 21. 1. 2019)

Družinski zabavnik št. 78, ki izide 25. januarja (svoje podatke pošljite do 20. 2. 2019)

 

Naslednja številka izide v četrtek, 20. decembra!

Nagradna križanka v reviji Avto fokus št. 233-234

POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI KRIŽANKI, OBJAVLJENI V REVIJI AVTO FOKUS ŠT. 233-234

1. Organizator nagradne akcije

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni križanki v dvojni zimski številki revije Avto fokus 233-234. Organizator nagradne križanke je podjetje Avto medija, d. o. o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana.

2. Opis nagradne križanke

Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradnih križankah potegovali za naslednjo nagrado:

1. nagrada: 500 EUR

Denarna nagrada je v bruto znesku.

Bralci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da:

a) Pošljejo SMS s ključno besedo AF REŠITEV na številko 6060 (primer: če je rešitev nagradne križanke TOVOR, pošljejo SMS z vsebino AF TOVOR).

IN/ALI

b) Izpolnijo priloženi originalni nagradni kupon (ne glede na število poslanih SMS-ov), ki ga pošljejo po pošti na naslov Avto fokus, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana. V žrebu za denarno nagrado sodelujejo le s pravilnim pripadajočim geslom.

Bralci lahko pošljejo neomejeno število originalnih kuponov in SMS-ov. Cena poslanega SMS-a se zaračuna po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS-a je 0,99 €.

2.1. Trajanje nagradnih križank

Bralci lahko svoje odgovore pošiljajo od 15. decembra 2018 do 15. februarja 2019.

2.2. Sodelovanje v nagradnih križankah

Uporabnik bo za nagradno križanko izvedel v dvojni zimski številki revije Avto fokus, ki izide 15. 12. 2018. Če je posameznik izžreban za kakšno nagrado, se njegov kuponček in SMS-i izločijo iz nadaljnjih žrebanj za druge nagrade. Z drugimi besedami, en posameznik lahko osvoji samo eno od posameznih nagrad.

Skupni mesečni nagradni sklad 2.000 evrov je za  ugankarske edicije družbe Avto medija isti.

2.3. Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

2.4. Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni 28. februarja 2019, ko bo na spletni strani www.avto-fokus.si objavljeno ime nagrajenca ali nagrajenke.

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev (najpozneje do 20. marca 2019). Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade.

Denarna nagrada je v bruto znesku. Akontacijo dohodnine v imenu izžrebanca poravna organizator in jo odvede na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do nagrade.

3. Zasebnost, varstvo in zbiranje osebnih podatkov uporabnika 

Vsi osebni podatki, ki bodo ponudniku poslani s strani uporabnika storitve, bodo namenjeni izključno za namen pošiljanja ali obdelave nagrade. Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek, naslov) in GSM številka v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo na spletu in v revijah Mini, Družinski ter Super zabavnik.

Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje izžrebanec.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si in http://www.avto-fokus.si/Politika_zasebnosti/

4. Splošni pogoji sodelovanja 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili nagradne križanke. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno križanko. 

V nagradni igri (križanki) ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Avto medija, d. o. o. ter njihovi ožji družinski člani.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si.

5. Zavrnitev odgovornosti SMS sporočil

Sodelujoči se mora zavedati, da:

- sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
- ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
- ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

V Ljubljani, 15. 12. 2018

Avto medija, d. o. o.

Mini zabavnik št. 41 - Pogoji in navodila

V četrtek, 25. oktobra, je izšla 41. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nagradni sklad šteje mamljivih 2.000 evrov, razdeljen pa je na 48 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–18. nagrada: 30 EUR

19.–48. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu. Kupončke sprejemamo do 10. decembra!

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

Mini zabavnik št. 42 (izide 22. novembra)

Mini zabavnik št. 43 (izide 20. decembra)

Družinski zabavnik št. 76 (izide 23. novembra)

Družinski zabavnik št. 77 (izide 21. decembra)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

Mini zabavnik št. 42, ki izide 22. novembra (svoje podatke pošljite do 20. 12. 2018)

Mini zabavnik št. 43, ki izide 20. decembra (svoje podatke pošljite do 21. 1. 2019)

Družinski zabavnik št. 76, ki izide 23. novembra (svoje podatke pošljite do 20. 12. 2018)

Družinski zabavnik št. 77, ki izide 21. decembra (svoje podatke pošljite do 21. 1. 2019)

 

Naslednja številka izide v četrtek, 22. novembra 2018!

Nagradna križanka v trojčku revij Avto fokus št. 235-237

POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI KRIŽANKI, OBJAVLJENI V TROJČKU REVIJ AVTO FOKUS ŠT. 235-237

Organizator nagradne akcije

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni križanki, objavljeni na ovitku trojčka revij Avto fokus 235, 236 in 237. Organizator nagradne križanke je podjetje Avto medija, d. o. o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana.

Opis nagradne križanke

Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradnih križankah potegovali za naslednjo nagrado:

1. nagrada: 500 EUR

Denarna nagrada je v bruto znesku.

Bralci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da:

a) Pošljejo SMS s ključno besedo AF REŠITEV na številko 6060 (primer: če je rešitev nagradne križanke TOVOR, pošljejo SMS z vsebino AF TOVOR).

IN/ALI

b) Izpolnijo priloženi originalni nagradni kupon (ne glede na število poslanih SMS-ov), ki ga pošljejo po pošti na naslov Avto fokus, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana. V žrebu za denarno nagrado sodelujejo le s pravilnim pripadajočim geslom.

Bralci lahko pošljejo neomejeno število originalnih kuponov in SMS-ov. Cena poslanega SMS-a se zaračuna po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS-a je 0,99 €.

Trajanje nagradne križanke

Bralci lahko svoje odgovore pošiljajo od 20. maja 2019 do 21. septembra 2019.

Sodelovanje v nagradni križanki

Uporabnik bo za nagradno križanko izvedel na ovitku trojčka revij Avto fokus 235, 236 in 237, ki izide 20. 5. 2019. Če je posameznik izžreban za kakšno nagrado, se njegov kuponček in SMS-i izločijo iz nadaljnjih žrebanj za druge nagrade. Z drugimi besedami, en posameznik lahko osvoji samo eno od posameznih nagrad.

Skupni mesečni nagradni sklad 1.500 evrov je za ugankarske edicije družbe Avto medija isti.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci vsakega posameznega meseca bodo objavljeni v revijah Mini zabavnik, ki izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu (v številkah 49-50, 51 in 52), in v reviji Družinski zabavnik, ki izhaja vsak zadnji petek v mesecu (v številkah 83-84, 85 in 86).

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev (točen datum je objavljen v vsaki posamezni ediciji revije Mini zabavnik oziroma Družinski zabavnik). Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade.

Denarna nagrada je v bruto znesku. Akontacijo dohodnine v imenu izžrebanca poravna organizator in jo odvede na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do nagrade.

Zasebnost, varstvo in zbiranje osebnih podatkov uporabnika 

Vsi osebni podatki, ki bodo ponudniku poslani s strani uporabnika storitve, bodo namenjeni izključno za namen pošiljanja ali obdelave nagrade. Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek, naslov) in GSM številka v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo v revijah Mini, Družinski ter Super zabavnik.

Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje izžrebanec.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si in http://www.avto-fokus.si/Politika_zasebnosti/

Splošni pogoji sodelovanja 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili nagradne križanke. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno križanko. 

V nagradni igri (križanki) ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Avto medija, d. o. o. ter njihovi ožji družinski člani.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si.

Zavrnitev odgovornosti SMS sporočil

Sodelujoči se mora zavedati, da:

- sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
- ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
- ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

V Ljubljani, 20. 5. 2019

Avto medija, d. o. o.

Mini zabavnik št. 40 - Pogoji in navodila

V četrtek, 27. septembra, je izšla 40. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nagradni sklad šteje mamljivih 2.000 evrov, razdeljen pa je na 48 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–18. nagrada: 30 EUR

19.–48. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu. Kupončke te številke sprejemamo do 9. 11. 2018.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

Mini zabavnik št. 41, izide 25. oktobra

Mini zabavnik št. 42, ki izide 29. novembra

Družinski zabavnik št. 75, ki izide 26. oktobra

Družinski zabavnik št. 76, ki izide 30. novembra

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

Mini zabavnik št. 41, ki izide 25. oktobra 2018 (svoje podatke pošljite do 20. 11. 2018)

Mini zabavnik št. 42, ki izide 29. novembra (svoje podatke pošljite do 20. 12. 2018)

Družinski zabavnik št. 75, ki izide 26. oktobra 2018 (svoje podatke pošljite do 20. 11. 2018)

Družinski zabavnik št. 76, ki izide 30. novembra (svoje podatke pošljite do 20. 12. 2018)

 

Naslednja številka izide v četrtek, 25. oktobra 2018!

Nagradna križanka v reviji Avto fokus št. 240-241

1. Organizator nagradne akcije

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni križanki v dvojni poletni številki revije Avto fokus 240-241. Organizator nagradne križanke je podjetje Avto medija, d. o. o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana.

2. Opis nagradne križanke

Uporabniki se bodo s sodelovanjem v nagradnih križankah potegovali za naslednjo nagrado:

1. nagrada: 500 EUR

Denarna nagrada je v bruto znesku.

Bralci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da:

a) Pošljejo SMS s ključno besedo AF REŠITEV na številko 6060 (primer: če je rešitev nagradne križanke TOVOR, pošljejo SMS z vsebino AF TOVOR).

IN/ALI

b) Izpolnijo priloženi originalni nagradni kupon (ne glede na število poslanih SMS-ov), ki ga pošljejo po pošti na naslov Avto fokus, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana. V žrebu za denarno nagrado sodelujejo le s pravilnim pripadajočim geslom.

Bralci lahko pošljejo neomejeno število originalnih kuponov in SMS-ov. Cena poslanega SMS-a se zaračuna po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS-a je 0,99 €.

2.1. Trajanje nagradne križanke

Bralci lahko svoje odgovore pošiljajo od 15. julija 2019 do 16. septembra 2019.

2.2. Sodelovanje v nagradni križanki

Uporabnik bo za nagradno križanko izvedel v dvojni poletni številki revije Avto fokus, ki izide 15. 7. 2019. Če je posameznik izžreban za kakšno nagrado, se njegov kuponček in SMS-i izločijo iz nadaljnjih žrebanj za druge nagrade. Z drugimi besedami, en posameznik lahko osvoji samo eno od posameznih nagrad.

Skupni mesečni nagradni sklad 1.500 evrov je za ugankarske edicije družbe Avto medija isti.

2.3. Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

2.4. Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni 27. septembra 2019, ko bo na spletni strani www.avto-fokus.si objavljeno ime nagrajenca ali nagrajenke.

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev (najpozneje do 20. oktobra 2019). Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade.

Denarna nagrada je v bruto znesku. Akontacijo dohodnine v imenu izžrebanca poravna organizator in jo odvede na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do nagrade.

3. Zasebnost, varstvo in zbiranje osebnih podatkov uporabnika 

Vsi osebni podatki, ki bodo ponudniku poslani s strani uporabnika storitve, bodo namenjeni izključno za namen pošiljanja ali obdelave nagrade. Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek, naslov) in GSM številka v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo na spletu in v revijah Mini, Družinski ter Super zabavnik.

Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje izžrebanec.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si in http://www.avto-fokus.si/Politika_zasebnosti/

4. Splošni pogoji sodelovanja 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s pravili nagradne križanke. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno križanko. 

V nagradni igri (križanki) ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Avto medija, d. o. o. ter njihovi ožji družinski člani.

Splošni pogoji o nagradni igri in podrobnejša politika zasebnosti so objavljeni na www.avtomedija.si.

5. Zavrnitev odgovornosti SMS sporočil

Sodelujoči se mora zavedati, da:

- sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom,
- ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
- ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih,
- ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

V Ljubljani, 15. 7. 2019

Avto medija, d. o. o.

Mini zabavnik št. 43 - Pogoji in navodila

V četrtek, 20. decembra, je izšla 43. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nagradni sklad šteje mamljivih 2.000 evrov, razdeljen pa je na 48 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–18. nagrada: 30 EUR

19.–48. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 44 (izide 24. januarja 2019)
 • Mini zabavnik št. 45 (izide 28. februarja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 78 (izide 25. januarja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 79 (izide 28. februarja 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 44, ki izide 24. januarja (svoje podatke pošljite do 20. 2. 2019)
 • Mini zabavnik št. 45, ki izide 28. februarja (svoje podatke pošljite do 20. 3. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 78, ki izide 25. januarja (svoje podatke pošljite do 20. 2. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 79, ki izide 28. februarja (svoje podatke pošljite do 20. 3. 2019)

Vse denarne nagrade so v bruto zneskih. Akontacijo dohodnine v imenu izžrebanca poravna organizator in jo odvede na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), ni upravičen do nagrade.

Mini zabavnik št. 44 - Pogoji in navodila

V četrtek, 24. januarja, je izšla 44. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nov nagradni sklad šteje 1.500 evrov, razdeljen pa je na 25 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–14. nagrada: 30 EUR

15.–25. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 45 (izide 28. februarja 2019)
 • Mini zabavnik št. 46 (izide 28. marca 2019)
 • Družinski zabavnik št. 79 (izide 28. februarja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 80 (izide 29. marca 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 45, ki izide 28. februarja (svoje podatke pošljite do 20. 3. 2019)
 • Mini zabavnik št. 46, ki izide 28. marca (svoje podatke pošljite do 20. 4. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 79, ki izide 28. februarja (svoje podatke pošljite do 20. 3. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 80, ki izide 29. marca (svoje podatke pošljite do 20. 4. 2019)

Mini zabavnik št. 45 - Pogoji in navodila

V četrtek, 28. februarja, je izšla 45. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nov nagradni sklad šteje 1.500 evrov, razdeljen pa je na 25 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–14. nagrada: 30 EUR

15.–25. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 46 (izide 28. marca 2019)
 • Mini zabavnik št. 47 (izide 25. aprila 2019)
 • Družinski zabavnik št. 80 (izide 29. marca 2019)
 • Družinski zabavnik št. 81 (izide 26. aprila 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 46, ki izide 28. marca (svoje podatke pošljite do 20. 4. 2019)
 • Mini zabavnik št. 47, ki izide 25. aprila (svoje podatke pošljite do 20. 5. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 80, ki izide 29. marca (svoje podatke pošljite do 20. 4. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 81, ki izide 26. aprila (svoje podatke pošljite do 20. 5. 2019)

Mini zabavnik št. 46 - Pogoji in navodila

V četrtek, 28. marca, je izšla 46. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nov nagradni sklad šteje 1.500 evrov, razdeljen pa je na 25 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–14. nagrada: 30 EUR

15.–25. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 47 (izide 25. aprila 2019)
 • Mini zabavnik št. 48 (izide 23. maja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 81 (izide 26. aprila 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82 (izide 24. maja 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 47, ki izide 25. aprila (svoje podatke pošljite do 20. 5. 2019)
 • Mini zabavnik št. 48, ki izide 23. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 81, ki izide 26. aprila (svoje podatke pošljite do 20. 5. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82, ki izide 24. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)

Mini zabavnik št. 47 - Pogoji in navodila

V četrtek, 25. aprila, je izšla 47. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nov nagradni sklad šteje 1.500 evrov, razdeljen pa je na 25 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–14. nagrada: 30 EUR

15.–25. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 48 (izide 23. maja 2019)
 • Mini zabavnik št. 4950 (izide 20. junija 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82 (izide 24. maja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 8384 (izide 21. junija 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 48, ki izide 23. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)
 • Mini zabavnik št. 4950, ki izide 20. junija (svoje podatke pošljite do 20. 8. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82, ki izide 24. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 8384, ki izide 21. junija (svoje podatke pošljite do 20. 8. 2019)

Mini zabavnik št. 48 - Pogoji in navodila

V četrtek, 25. aprila, je izšla 47. številka revije Mini zabavnik, v kateri, kot običajno, ne manjka križank, humorja, anekdot, šal, zabavne znanosti in vsebin za otroke.

Nov nagradni sklad šteje 1.500 evrov, razdeljen pa je na 25 nagrad: 

1. nagrada: 500 EUR

2. nagrada: 300 EUR

3. nagrada: 100 EUR

4.–8. nagrada: 40 EUR

9.–14. nagrada: 30 EUR

15.–25. nagrada: 20 EUR

Še vedno velja, da lahko v nagradnih križankah, poleg izpolnjenega kupona, sodelujete tudi z SMS-i, ki jih lahko pošljete neomejeno število.

Žrebanje nagrad 

Žrebanje nagrad poteka vsakega 15. v mesecu oziroma prvi delovni dan po njem. Za obdobje mesečnega žrebanja se šteje čas od 15. v mesecu do vključno 14. v naslednjem mesecu. V žrebanju za posamezni mesec sodelujejo vsi, ki v tekočem obdobju pošljejo ustrezno izpolnjene originalne kupone ali SMS-e. Kuponi in SMS-i, prejeti po tem datumu, bodo uvrščeni v nagradni sklad prihodnjega meseca, vendar zgolj v okviru njihove veljavnosti. Veljavnost posameznega kupona je datumsko omejena in navedena tudi na posameznem kuponu.

Obveščanje nagrajencev

Vsi, ki bodo sodelovali v žrebanju preko nagradnega kupona ali SMS-a, bodo o rezultatih obveščeni v naslednjih revijah:

 • Mini zabavnik št. 48 (izide 23. maja 2019)
 • Mini zabavnik št. 4950 (izide 20. junija 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82 (izide 24. maja 2019)
 • Družinski zabavnik št. 8384 (izide 21. junija 2019)

Nagrajenec je upravičen do nagrade, če pisno (po pošti ali e-pošti) poda svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, pošta, davčna številka ter številka svojega transakcijskega računa) v roku 20 dni od dneva objave nagrajencev. Nagrajencev ne obveščamo osebno. V primeru, da tega do navedenega datuma ne stori, nagrada zapade. Roki za podajo osebnih podatkov pri posameznih izdajah so:

 • Mini zabavnik št. 48, ki izide 23. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)
 • Mini zabavnik št. 4950, ki izide 20. junija (svoje podatke pošljite do 20. 8. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 82, ki izide 24. maja (svoje podatke pošljite do 20. 6. 2019)
 • Družinski zabavnik št. 8384, ki izide 21. junija (svoje podatke pošljite do 20. 8. 2019)

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Avto medija d.o.o.